Только отзвенит, и в синей дали снова песня душу бередит: "Вдоль Онона всадники скакали..." Это голос матери звенит... Утахан Ононойнгоо эрье дээгуур Унагшаал табидаг hаа, гоёол hэн ха. Ушарhан гансахан амаран тайгаа Уулзаадш тарадаг hаа, гоёол hэн ха...